Friday, November 8, 2013

Uppsala Amatörastronomer

De senaste två dagarna har jag varit i Uppsala och besökt Uppsala Amatörastronomer (UAA - http://uaa.saaf.se). Många teleskop att titta på och många samtal om astronomi, utrustning och fotografi. Andra kvällen höll jag ett föredrag om mitt fotograferade i deras klubblokal. Ett riktigt givande och kul besök och jag har lärt känna många nya vänner.

---

The past two days I've been in Uppsala visiting Uppsala Amateur Astronomers (UAA - http://uaa.saaf.se). Several telescopes to look at and a lot of interesting talk about astronomy, equipment and photography. The second night I held a lecture about my work in their clubhouse. For me it was a very enjoyable visit and I got to know many new friends.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.