Tuesday, November 26, 2013

Green and blue flashes

En bild från gårdagens soluppgång som uppvisade gröna och blå solblixtar. Dessa gröna och blå solblixtar är ett optiskt fenomen som kan uppstå i sällsynta fall vid soluppgång och solnedgång. Fenomenet uppstår då solstrålarna böjs i jordens atmosfär. Ljus med en högre frekvens (grönt och blått ljus) böjs mer än till exempel det röda ljuset som har en lägre frekvens. Dessa blixtar kan därför synas även då solskivan inte syns. Se en tidigare bild jag tagit som visar detta - http://blogg.astrofotografen.se/2012/06/gron-blixt.html. De blå blixtarna är betydligt ovanligare än de gröna.

---

A picture from yesterday's sunrise that showed some green and blue flashes. These green and blue flashes is an optical phenomenon that can occur in rare cases at sunrise and sunset. The phenomenon occurs when the sun's rays are bent in the Earth's atmosphere. Light with a higher frequency (green and blue) is bent more than, say, the red light of a lower frequency. These flashes can be seen even when the solar disk is not visible. See a previous picture I took that shows this - http://blogg.astrofotografen.se/2012/06/gron-blixt.html. The blue flashes is much rarer than the green ones.


1 comment:

  1. Great! Was curious because reports on news of a light flash in Canada.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.