Monday, November 25, 2013

Comet ISON over Storsjön in Östersund

Kometen ISON närmar sig solen allt mer. Den 20 november var första gången jag fick tillfälle att fotografera denna omtalade komet. Tyvärr börjar den komma så nära solen nu att den är svår att fotografera. Det hade det redan börjat ljusna en aning efter att ISON kommit upp över horisonten. Den 28 november kommer ISON att runda solen (perihelium) och det blir spännande att se om den överlever den passagen eller om den bryts sönder. Håller den samman så får vi nya chanser att se kometen då den lämnar vårt solsystem.

I övre vänstra hörnet ser ni en närbild av kometen och i bilden till höger har jag ökat ljusstyrkan i bilden för att kometsvansen skall framträda.

---

Comet ISON is rapidly closing in on the Sun. On November 20 I finally got to photograph ISON. Unfortunately it's hard to photograph the comet now since it's already so close to the Sun. The sky had already begin to brighten just after ISON came up over the horizon. On 28 November, ISON will be at it closest tot the Sun (perihelion) and it will be interesting to see if it survives the passage or if it will break up. If it holds together, we'll get new views of the comet as it leaves our solar system.

In the upper left corner you can see a closeup of ISON and in the image to the right I've enhanced the brightness to better show the comets tail.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.