Wednesday, October 16, 2013

Norrskensbubbla / Aurora bubble

En panoramabild från senaste norrskenet där jag skapat en liten värld i en bubbla som svävar fram i rymden. En ensam fotograf står där och försöker fånga ett pågående norrsken med sin kamera.

---

A panoramic image from last aurora. It's a small world trapped inside a bubble floating in space. A lonely photographer is trying to capture the ongoing aurora with his camera.


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.