Saturday, October 19, 2013

Hunter's Moon

Fullmånen i oktober brukar kallas Hunter's Moon (jägarmånen fritt översatt). Tdigare var det nödvändigt att under denna tid hamstra mat inför den kommande vintern. Jag själv gav mig ut på jakt på själva månen. Det blåste väldigt kraftigt denna natt och ca en timme efter att bilden togs började det snöa.

---

The full moon of October is also called Hunter's Moon. It's the time of the year when native Americans begun storing up food for the long winter ahead. I went out to hunt down the Moon it selves. It was a very windy night and about an hour after this picture was taken, it began to snow.


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.