Tuesday, May 21, 2013

The hidden colorsIgår var det ganska kraftig dimma här i Östersund. Jag passade då på att ge mig ut med min kamera för att ta lite naturbilder. En sak som återigen slog mig var hur mycket svagare färgerna blir i vårt landskap när solen inte når fram på grund av moln eller dimma och alla föremål inte kan reflektera solljuset. Det har ni säkert också märkt att allt känns så mycket gråare och tristare sådana dagar.

För att experimentera lite med detta så tog jag en bild på ett väldigt grått motiv, stenar mot en grå himmel. Bilden till vänster är så som bilden kom ut ur kameran. När jag sedan kom hem försökte jag jobba fram så mycket färger som möjligt i datorn utan att tappa detaljer. Bilden till höger visar slutresultatet. Det är en överdriven bild vad gäller mättnad, så det skulle inte ha sett ut så även om solen var framme, men som ni ser, färgerna finns där, trots att vi inte ser dom.

Så nästa gång ni tycker att vardagen känns grå och tråkig, glöm då inte att det är bara en tråkig fasad, där under finns de vackra färgerna.

---

Yesterday it was very foggy here in Östersund. I took the opportunity to go out with my camera to take some photos. One thing that once again struck me was how much weaker colors are in our landscape when objects can't reflect any sunlight due to fog or cloudy weather. I'm sure you also noticed that everything feels so much grayer and boring these days.


To experiment with this I took a picture of a very grey scene, stones against a grey sky. The image to the left is what came out of the camera. When I got home, I tried to work out as much color as possible with my computer without losing any detail. The picture to the right shows the final result. It is an exaggerated picture in terms of saturation, so it wouldn't have looked like that even if the sun was shining, but as you can see, the colors are there, even though we do not see them.

So next time you feel that a day is grey and dull, just remember that beneath that boring facade, there are beautiful colors.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.