Wednesday, May 29, 2013

APOD in Sweden

Igår fick jag och flera andra astrointresserade människor äran att lyssna på Robert Nemiroff från NASA's APOD - Astronomy Picture Of the Day. En väldigt intressant föreläsning där Robert berättade om deras sajt samt visade oss en del bilder från de gångna åren. Stort tack också till Jesper Sollerman och Svenska Astronomiska Sällskapet för denna föreläsning.

---

Yesterday me and some other astro colleagues got to enjoy listening to Robert Nemiroff from NASA's APOD - Astronomy Picture Of the Day. A very interesting lecture about their website and Robert also showed us some photos from the the last couple of years. Also a big thanks to Jesper Sollerman and Svenska Astronomiska Sällskapet for this lecture.

Förvärmning med lunch hemma hos Peter Rosén
tillsammans med Ulf Jonsson från Luleå.
Jesper Sollerman från SAS
Robert Nemiroff från NASA/APOD


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.