Tuesday, April 2, 2013

Stora protuberanser / Big prominences


Igår visade sig solen från sin bästa sida. Dels en väldigt stor solfläck med mycket intressanta detaljer runt omkring. Men framför allt två områden med riktigt stora protuberanser (gas- och plasma som kastas ut från solens yta). Jag har lagt in ett skalenligt jordklot som referens och som ni ser är protuberansen till vänster i bild, högre än 10 jordklot staplade på varandra. Förhoppningsvis hinner jag idag fånga lite närbilder av den stora solfläck som nu dominerar solskivan.

---

Heres a photo from yesterday showing two big prominences (gas and plasma extending outward from the Suns surface) . The big prominence on the left has a height of more than ten earth diameters. Hopefully today I will be able to capture some closeups of the big sunspot that now dominates the Suns surface.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.