Friday, April 26, 2013

Minimånförmörkelse


Ikväll inträffade en väldigt liten månförmörkelse. Endast 1,5% av månens diameter hamnade i jordens skugga vilket motsvarar 3 promille av månens totala yta. En månförmörkelse inträffar då jorden ligger mellan månen och solen och jordens skugga träffar månen. Maximum, då förmörkelsen var som störst, inträffade klockan 22:08 svensk sommartid. Tyvärr låg månen bakom molnen här i Östersund vid den tiden, men 25 minuter senare lättade det upp och jag kunde ta den här bilden. Som ni ser är månens övre del fortfarande mörkare än vad den brukar vara vid en fullmåne. Nästa miniförmörkelse äger rum först den 28 september 2038. Nästa totala månförmörkelse kan ses från Sverige den 28 september 2015.

---

Tiny partial lunar eclipse

Here's a photo of the tiny partial lunar eclipse that occurred tonight. Only 1.5% of the moons diameter was in earth's shadow. The eclipse was at it greatest at 20:08 UTC, but then the moon was behind the clouds. This photo is taken 25 minutes later and you can still see that the upper part of the moon is darkened.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.