Friday, March 15, 2013

PanStarrs


Äntligen en kväll med klart och fint väder vid tidpunkten då PanStarrs visade sig. Det har varit några frustrerande dagar med väntan att få se kometen. Det var en del tunna moln i luften och vi hade lite problem att hitta kometen först, men det visade sig senare bero på att den låg bakom en tunn molnstrimma. Kometen var en väldigt vacker syn genom mitt lilla teleskop jag hade med mig och svansen syntes väldigt tydligt. Här är två bilder tagna med ca 20 minuters mellanrum. Den lilla pricken bredvid kometen är stjärnan 51 Piscium (HIP 2548) som ligger 264 ljusår från oss. Vi får hoppas på fortsatt bra väder så vi får följa kometens framfart de kommande veckorna och den fortsätter att synas lågt i väster efter solnedgången.

---

Finally a night with some clear weather. There have been some frustrating cloudy days of waiting to see the comet. There was some thin clouds in the air and we had a little trouble finding the comet at first, but it later turned out to be because it was behind a thin cloud. The comet was a beautiful sight in my little telescope with a very distinct tail. These two shots was taken 20 minutes apart. The little dot next to the comet is the star 51 Piscium (HIP 2548) located 264 light years from us. Let's hope the nights ahead will be clear so we can follow the comet's progress. In the coming weeks it continues to be low in the west after sunset.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.