Friday, March 15, 2013

En komets svans

Jag gjorde en liten test för att se om det går att mäta upp svansens utbredning på kometen PanStarrs för igår. Här är några avrundade antal bågminuter som jag fick fram. Som ni ser är det svårt att avgöra exakt var svansen slutar. Som jämförelse kan nämnas att en fullmåne har storleken 32 bågminuter, så igår var svansens utbredning ungefär lika stor som en halv fullmåne.

---

I did a test to see if it was possible to measure the spreading of the tail of the comet PanStarrs for yesterday. Here are some rounded arc minutes I got. As you can see, it is difficult to determine exactly where the tail ends. As a comparison, a full moon, has the size of 32 arcminutes, so yesterday the tails spreading was about as big as a half full moon.


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.