Monday, March 4, 2013

Årets första solbild / First solar photo of the year


Min första solbild för i år tagen under besvärliga förhållanden och med solen endast 20 grader över horisonten. För solfoto är det bättre om solen står högt på himlen och inte så lågt som den gör nu under vintern. Det var svårt att få till denna bild då molnen konstant passerade förbi och jag fick passa på att fånga sekvenser i de luckor som uppstod.

Den nedre bilden visar en ny grupp solfläckar som just kommit fram. Tyvärr verkar ingen av dessa nykomlingar vara särskilt aktiva, så dom lär nog inte producera några norrsken. De ljusa stråken kring dessa fläckar kallas för filament och det är enorma gas- och plasmamoln som kastas ut från solens yta. Några av dessa syns också vid solens kant, men då kallas dom för protuberanser. I bilden ser ni också hur liten jorden är i jämförelse med solen, dock är inte avståndet korrekt, jorden ligger mycket längre bort från solen.

Observera också att detta är min version av solens färg. I själva verket är solen helt vit.

Nu ser fram emot den motorfokus jag beställt till solteleskopet, den bör komma inom ett par veckor, det lär kunna ge lite bättra skärpa i bilderna. Sedan kommer jag även att uppgradera min kamera till en känsligare variant och som dessutom har högre upplösning. Med andra ord kan det bli en trevlig sommar med en aktiv sol att följa.

---

My first solar photo this year taken in difficult conditions and with the sun only 20 degrees above the horizon. For solar photography it is better if the sun is high in the sky and not as low as it is now in the winter. I had some hard time getting this image since the clouds constantly passed by and I had to capture my sequences in the gaps that occurred.

The last picture shows a new group of sunspots that has just arrived. Unfortunately, none of these newcomers seems to be very active, so they'll probably won't produce any aurora. The long bright shapes around the sunspots are called filaments, it's huge gas and plasma clouds ejected from the solar surface. Some of these can also be seen on the sun's edge, then they are called prominences. In the picture you can also see how small the Earth is compared to the sun, however, is not the correct distance, the earth is much further away from the sun.

Also note that this is my version of the sun's color. In fact, the sun is completely white.

Now I'm looking forward to the motor focus I ordered for my solar telescope, it should arrive within a few weeks. It will give me a little better sharpness in the images. Later on this year I will also upgrade my camera to a more sensitive one. In other words, it may be a nice summer with an active solar to follow.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.