Monday, February 11, 2013

Ljusföroreningar / Light pollution


I torsdags hoppades vi det skulle bli lite norrsken här i norra Sverige, så jag och en kompis stack ut för att se om vi kunde se något av det. Tyvärr blev det inte så kraftigt den här gången, men vi fick i alla fall en fantastisk kväll med -26 gradig kyla och en fantastisk stjärnhimmel. I bilden syns ett svagt norrsken till höger i bild.

En annan intressant sak att notera är att det lila aktiga skenet nedtill i bild, det är stadsljuset från Östersund, eller så kallade ljusföroreningar. Jämför det med himlen rakt upp som nästan helt saknar dessa ljusföroreningar. Där syns stjärnorna mycket tydligare och man ser också betydligt fler stjärnor. Dessa ljusföroreningar ställer till det för oss amatörastronomer eftersom vi får resa allt längre för att hitta en riktigt mörk stjärnhimmel, och tyvärr blir det allt vanligare med stora upplysta områden. En helt svart stjärnhimmel fri från ljusföroreningar är idag en bristvara, i alla fall inom rimliga avstånd från bebodda områden.

Så har ni någon utelampa som är tänd kvällar och nätter, släck den då gärna nattetid om ni absolut inte behöver den tänd. Förutom att ni sparar pengar så gör ni kanske någon astronomiintrsserad granne glad :-)

---

Last Thursday me and a friend went out to see if we could see any auroras. Unfortunately, it was not as strong as wee hoped it would be, but we did get a fantastic night with -26 degrees Celsius and a fantastic starry night. In the picture you can see a faint aurora right of the image.

Another interesting thing to note is that the purplish glow at the bottom of the picture, these are city lights from Östersund, or so-called light pollution. Compare that to the sky straight up with almost no such light pollution. The stars are much clearer and you can also see many more stars. These light pollution is really bad for us amateur astronomers because we have to travel farther to find a really dark sky, and unfortunately it is becoming more common with large lit areas. A completely black starry night, free from light pollution is now a hard to find, at least within reasonable distance from residential areas.

So do you have any lights that is lit during the night, please consider to turn them of. Besides saving your money, you might make some astronomy interested neighbor happy :-)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.