Thursday, February 28, 2013

Astronomy Picture Of the Day

En 360 graders panorama av Snömånen är idag vald som dagens astronomiska bild hos NASA.

---

A 360 degree panoramic view of the Snow Moon is Astronomy Picture Of the Day at NASA.


Tuesday, February 26, 2013

Snömånen / Snow Moon

Igår kväll hade jag först en föreläsning för en konstförening här i Östersund. Direkt efter den åkte jag hem och bytte om till lite mer fältmässiga kläder för att åka ut och fotografera fullmånen. Fullmånen i februari kallas för snömånen. Jag ville fånga den tillsammans med bara snö så jag och min kompis Mattias gav oss ut på Storsjöns snöklädda is. Vi tog oss ut på sjön med spark längs medvinden, en plogad väg på sjön. Att åka spark en mörk kväll i månsken är mäktigt, man hör isens ljud och känner den bitande kylan i ansiktet. Som ett litet plus i kanten så drog en lätt dimma in över sjön precis när vi kom fram. Vi passade också på att göra lite fler bilder på temat snö och måne.

---

Last night, I held a lecture to an art club here in Östersund. Right after that I went home and changed into some more active-wear to go out and photograph the full moon. The full moon in February is called Snow Moon. I wanted to catch it in a snowy environment, so me and my buddy Mattias went out on Storsjöns snow-covered ice. We went out on the lake with a kicksled along a plowed road on the lake. To go on a kicksled during a dark night in the moonlight is powerful feeling, you can hear the ice sounds and feel the biting cold in the face. As a bonus, a light mist came in over the lake just as we arrived.Saturday, February 16, 2013

Asteroid 2012 DA14

Tidigare ikväll fick vi äntligen stifta bekantskap med den så omtalade asteroiden 2012 DA14. Jag och två kompisar åkte några mil väster om Östersund för att hitta en klar himmel. Vi fick en fantastisk natt med klart och fint väder och helt vindstilla. Strax innan klockan 21:00 lyckades vi se asteroiden i den 15x70 kikare jag hade med mig. Den var svår att hitta i det tunna upplysta diset som låg vid horisonten, men dess relativt snabba rörelse gjorde att den stack ut bland de omkringliggande stjärnorna.

Vi följde asteroiden ändra fram till klockan 23:00, då hade dess ljusstyrka avtagit ganska markant. I bilden nedan med 28 minuters exponering, ser man hur asteroidens ljusstyrka minskar från klockan 22:03 (då den befanns sig vid galaxen M106) och fram till klockan 22:31.

Ett kul sammanträffande var att då asteroiden passerade M106, hade den ungefär samma ljusstyrka som galaxen M106 (magnitude 9,2 för DA14 och 9,5 för M106). Men, skillnaden var desto större i avstånd, 2012DA14 befann sig på ett avstånd av ca 48 000 km, medan M106 ligger ca 25 miljoner ljusår bort.

---

Earlier tonight we finally got to see the so much talked about asteroid 2012 DA14. Me and two friends went west of Östersund to find a clear sky. We had a fantastic night with clear and fine weather and no wind. Shortly before 21:00, we managed to see the asteroid in the 15x70 binoculars I had. It was difficult to find in the thin lighted haze that were in the horizon, but its rapid movement made ​​easy to spot among the surrounding stars.

We followed the asteroid to 23:00, then its brightness had diminished quite significantly. In the picture below, with 28 minutes of exposure, you can see how the asteroid brightness decreases from 22:03 o'clock (when it was found at the galaxy M106) and until 22:31 o'clock.

A nice coincidence was that when the asteroid passed M106, it had about the same brightness as the galaxy M106 (magnitude 9.2 for DA14 and 9.5 for M106). However, the difference in distance was quite impressive, 2012DA14 was at a distance of about 48,000 km, while the M106 is located about 25 million light years away.


On the lookout for 2012DA14
1 minut exposure

5 minute exposure


28 minute exposure

Thursday, February 14, 2013

Time for 2012 DA14


Imorgon är det dags för asteroiden 2012 DA14 att göra sin passage nära jorden. Här i Jämtland ser det ut att bli klart och fint väder under hela passagen. Generalrepetitionen gick bra, nu återstår det bara att se om alla prylar fungerar som dom skall imorgon när det gäller. Läs mer om passagen och hur du ser asteroiden på http://heavens-above.com/

---

Tomorrow it's time for asteroid 2012 DA14 to fly by earth at a very close distance. Read more on it on Heavens-Above - http://heavens-above.com/

Monday, February 11, 2013

Ljusföroreningar / Light pollution


I torsdags hoppades vi det skulle bli lite norrsken här i norra Sverige, så jag och en kompis stack ut för att se om vi kunde se något av det. Tyvärr blev det inte så kraftigt den här gången, men vi fick i alla fall en fantastisk kväll med -26 gradig kyla och en fantastisk stjärnhimmel. I bilden syns ett svagt norrsken till höger i bild.

En annan intressant sak att notera är att det lila aktiga skenet nedtill i bild, det är stadsljuset från Östersund, eller så kallade ljusföroreningar. Jämför det med himlen rakt upp som nästan helt saknar dessa ljusföroreningar. Där syns stjärnorna mycket tydligare och man ser också betydligt fler stjärnor. Dessa ljusföroreningar ställer till det för oss amatörastronomer eftersom vi får resa allt längre för att hitta en riktigt mörk stjärnhimmel, och tyvärr blir det allt vanligare med stora upplysta områden. En helt svart stjärnhimmel fri från ljusföroreningar är idag en bristvara, i alla fall inom rimliga avstånd från bebodda områden.

Så har ni någon utelampa som är tänd kvällar och nätter, släck den då gärna nattetid om ni absolut inte behöver den tänd. Förutom att ni sparar pengar så gör ni kanske någon astronomiintrsserad granne glad :-)

---

Last Thursday me and a friend went out to see if we could see any auroras. Unfortunately, it was not as strong as wee hoped it would be, but we did get a fantastic night with -26 degrees Celsius and a fantastic starry night. In the picture you can see a faint aurora right of the image.

Another interesting thing to note is that the purplish glow at the bottom of the picture, these are city lights from Östersund, or so-called light pollution. Compare that to the sky straight up with almost no such light pollution. The stars are much clearer and you can also see many more stars. These light pollution is really bad for us amateur astronomers because we have to travel farther to find a really dark sky, and unfortunately it is becoming more common with large lit areas. A completely black starry night, free from light pollution is now a hard to find, at least within reasonable distance from residential areas.

So do you have any lights that is lit during the night, please consider to turn them of. Besides saving your money, you might make some astronomy interested neighbor happy :-)