Wednesday, January 23, 2013

Falling for astronomy

Jag har varit intresserad av astronomi sedan barnsben och det är alltid med en stor glädje jag ger mig ut på nätterna för att observera och fotografera. Den här bilden tog jag den 17 januari 2013 då jag och två kompisar hade åkt ut för att se om vi kunde få en skymt av lite norrsken och visst fick vi det. Samtidigt passade jag på att förverkliga denna bildidé jag haft ett tag, där jag vill visa glädjen med att stå under en vacker natthimmel. Det ger samma härliga känsla som att åka pulka nedför en backe, barnsligt kul och man blir aldrig för gammal för det.

---

I've been interested in astronomy since childhood and it is always with great pleasure I go out at night to observe and photograph. This photo I took January 17, 2013 when I and two friends had gone out to see if we could get a glimpse of some northern lights. I had this idea for this image for some time and this night was a great night to do it. I want to show the joy of being under a beautiful night sky. It offers the same great feeling to go sledding down a hill, childish fun and you never get to old for it.


Saturday, January 19, 2013

Midvinternatt / Midwinter night

Natten till idag var det bra prognos för norrsken så jag och två kompisar gav oss ut för att se om det blossade upp. För två veckor sedan ramlade jag rätt illa och åkte på en revbensfraktur, så jag har i princip inte lämnat huset under den tiden. För att göra det hela ännu otrevligare så åkte jag dessutom på en förkylning i samma veva med lite rethosta. Hosta i kombination med revbensbrott är inget jag rekommenderar.

Hur som helst, längtan att få komma ut i fält igen visste inga gränser efter två veckor i husarrest och när min kompis Tommy ringde och erbjöd sig att hämta mig så hakade jag på. Jag fick hjälp att lasta i och ur bilen för tunga lyft funkar inte riktigt än, men att sätta upp en kamera på stativ och exponera gick bra. Det blev en sagolik natt med 24 härliga minusgrader och en gnistrande klar stjärnhimmel.

Vi fick se en hel del norrsken och dessutom följ månen ned bakom Åreskutan. Idag känns dessutom bröstkorgen betydligt bättre, kanske tack vare all den gröna medicinen :-)

Den övre bilden blev publicerad hos NBC och Spaceweather.com i USA.

---

Last night the forecast for northern lights was good so two friends and I went out to see if would show up. Two weeks ago I fell pretty bad and got a rib fracture, so I have basically not left the house during that time. To make things even worse,  I got a cold with a lot of cough. Cough in combination with rib fractures is not something I recommend.

Anyhow, yearning to get out in the field again after two weeks of house arrest, when my friend Tommy called and offered to pick me up, I didn't hesitate. I got help to load and unload the gear, heavy lifting does not work quite yet, but putting up a camera on a tripod and expose went quite well. It was a fabulous night with minus 24 degrees Celsius and a clear starry sky.

We got to see some auroras and also the halt lit moon when set behind Åreskutan. Today my ribs feel much better, perhaps it's because of all that green medicine I got last night :-)

The top image was published on NBC and Spaceweather.com in USA.Thursday, January 17, 2013

Kometen C/2012 K5 (LINEAR)

Detta år ser ut att kunna bli ett bra år för att se och fotografera kometer. Året inleddes med ett besök av kometen C/2012 K5 (LINEAR) som har en omloppstid på drygt 22 år. Denna bild tog jag med hjälp av ett fjärrstyrt teleskop i Australien, den 12 januari. Då hade kometen redan varit som närmast och hade påbörjat sin utfärd igen. I den nedre bilden syns kometens omloppsbana och dess position då jag tog bilden.

I slutet av året hoppas vi på årets astronomiska höjdpunkt då kometen C/2012 S1 (ISON) kommer på besök. Just nu ligger kometen utanför Jupiters bana, men i slutet av året när den är som närmast oss, kommer den att förhoppningsvis att lysa lika klart som de ljusaste stjärnorna. Forskarna vet fortfarande inte hur den kommer att bete sig, men vi får hoppas på att den lever upp till de högt ställda förväntningarna.

---

This year looks to be a good year for observing and photographing comets. The year began with a visit of the comet C/2012 K5 (LINEAR), which has an orbital period of just over 22 years. This picture I took using a remote-controlled telescope in Australia on January 12. The comet had already been at its closest and had started their excursion again. The lower image shows the comet's orbit and its position when I took the picture.


By the end of the year, we will hopefully see this year's astronomical highlight when the comet C/2012 S1 (ISON) comes to visit. Right now the comet outside of Jupiter orbit, but at the end of the year it is at its closest to us, and hopefully it will shine as brightly as the brightest stars. Scientists still do not know how it will behave, but we hope that it lives up to the high expectations.

Monday, January 14, 2013

Stora solfläckar / Big sunspots

En bild från morgonens soluppgång då jag bet ihop och trotsade smärtor i bröstet, den 20-gradig och gav mig ut på baksidan av huset. Det var en svag dimma som gjorde det möjligt att fotografera solfläckarna utan filter. Man ser tydligt 4 stora fläckar där den största syntes med blotta ögat. Senare mätte jag upp den största solfläckens diameter till ca 34 000 km, att jämföras med jordens diameter på ca 12 000 km. I förgrunden syns stuprören på grannens hus. Solens aktivitet tilltar nu och förhoppningsvis får vi se lite norrsken de närmaste dagarna.

---

Here's a photo I took this morning when I defied my chest pains and went out in the backyard while the Sun was rising. The weather was very cold, -20 degrees Celsius and there was a light mist that made it possible to shoot right at the Sun without any filters. One can clearly see four big sunspots, and the biggest one was visible to the naked eye. Later I measured the largest sunspots diameter to about 34 000 km, to be compared to the Earth's diameter of about 12,000 km. In the foreground you can see the downpipes on my neighbors house. The Suns activity is picking up and hopefully we'll see some auroras in the coming days.


Wednesday, January 9, 2013

En titt i arkivet / A look in the archives


För några dagar sedan så halkade jag och ramlade så illa att jag åkte på en revbensfraktur. Tyvärr kommer detta mitt i den bästa fotosäsongen och det lär nog dröja ett tag innan jag kan börja vandra omkring ute i mörkret igen med kamerautrustningen. Vad gör man då för att födriva tiden? Jag började gå igenom mina gamla bilder för att se om jag kan behandla dom bättre för att få fram mer data. En av de mest givande sakerna med astrofoto är att man ständigt lär sig nya saker vad gäller fotografering och bildbehandling och då kan det vara bra att då och då se över gamla bilder med nya ögon för att kunna få fram ett ännu bättre resultat. I mitt sökande i arkivet hittade jag denna gamla favoritbild från augusti 2010. Bilden är tagen i samband med en astronomiträff på Öland och visar en gammal väderkvarn mot Vintergatan. Bilden får mig att längta tillbaka till Ölandsträffen och förhoppningsvis kan jag återvända dit i år.

---

A few days ago, I slipped and fell so bad that I broke a rib or two. Unfortunately, this in the middle of the best photo season and it will probably be a while before I can start walking around outside in the dark again with my camera equipment. So what to do? I started going through my old photos to see if I can process them better in order to obtain more data. One of the most rewarding things about astrophotography is that you are constantly learning new things in terms of photography and image processing, and then you may want to occasionally look over old images with new eyes in order to obtain an even better result. In my search in the archives, I found this old favorite photo from August 2010. The picture is taken during a star party on Öland here in Sweden and it shows an old windmill against the Milky Way. The picture makes me want to go back to Öland and hopefully I can return there this year.