Wednesday, December 19, 2012

Vintersolståndet

Nu på fredag den 21 december klockan 12:12 svensk normaltid inträffar vintersolståndet. Detta är den tidpunkt på året då jordens södra halvklot lutar som mest mot solen och våra dagar här i norr är då som kortast. Vid sommarsolståndet är det precis tvärt om, då är det norra halvklotet som lutar mot solen och våra dagar är som längst. Vid vintersolståndet står solen endast drygt 3 grader över horisonten här i Östersund, att jämföras med sommarsolståndet då den står hela 50 grader över horisonten. Nedan är en bild jag tog 2010 i början av januari som visar solen då den stod som högst den dagen, ca 4-5 grader över horisonten.

---

This Friday on the 21 December at 12:12 Swedish standard time, the winter solstice occurs. This is the time of year when the Earth's southern hemisphere is tilted most toward the sun and our days here in the north is the shortest. At the summer solstice it's the exact opposite, then it's the northern hemisphere that is tilted toward the sun, and our days are at their longest. At the winter solstice the sun is just over 3 degrees above the horizon here in Östersund, compared with the summer solstice when it is a full 50 degrees above the horizon. Below is a picture I took in 2010 at the beginning of January, showing the sun when it stood at its highest that day, about 4-5 degrees above the horizon.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.