Sunday, December 2, 2012

Vad ögat inte ser

För ett par veckor sedan gjorde jag ett första test med min nya kamera under en stjärnklar himmel. Målet var att se vilken bildkvalité kameran levererar vid långa exponeringar. När jag nu studerat resultatet slog det mig återigen vilka möjligheter kamerorna ger oss att se saker som inte ögat ser.

För att illustrera detta har jag har lagt två bilder bredvid varandra där jag också har markerat ut stjärnbilden Svanen. Den vänstra bilden är en bild som visar ungefär vad jag såg med mina egna ögon när jag var på plats en bit utanför Östersund. Stjärnorna som ingår i Svanen syns allra tydligast och man kan också ana Vintergatans stråk genom bilden.

Bilden till höger är en 30 minuter lång exponering av samma område. Kameran har alltså samlat in ljus under 30 minuter för att på så sätt även fånga väldigt ljussvaga objekt. I den här bilden är det nästan svårt att se Svanens stjärnbild på grund av alla andra stjärnor som syns. De röda områdena är nebulosor, stora moln av stoft och gas. Nebulosan längst upp i bild heter Nordamerikanska nebulosan som fått sitt namn då dess form påminner om Nordamerika. Det är ganska fantastiskt vad mycket mer vi kan se med hjälp av en kamera.

Till sist, tänk att alla miljarders små prickar i den högra bilden är stjärnor. Precis som vår sol också är en stjärna.

---

A couple of weeks ago, I did a first test with my new camera during a starry sky. The goal was to see the image quality the camera delivers with long exposures. As I studied the results, it struck me once again how much the cameras allows us to see that we can't see with the naked eye.

To illustrate this, I have put two pictures next to each other where I also have marked out the constellation Cygnus. The left image is an estimate on what I did see with my naked eye on location just outside Östersund. The stars included in Cygnus is most evident and one can also see the Milky Way streak through the image.


The picture to the right is a 30 minute exposure of the same area. The camera has thus gathered light for 30 minutes to thereby also capture very faint objects. In this photo, it is almost hard to see Cygnus because of all the other stars that are visible. The red areas are nebulae, big clouds of dust and gas. The nebula at the top of the image is called the North American nebula, named because its shape resembles North America. It is pretty amazing how much more we can see with the help of a camera.

Finally, remember that all the billions of tiny dots in the right image are stars. Just like our sun is also a star.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.