Tuesday, October 23, 2012

Venus möter månen


Här i norra Sverige har ni kanske sett en starkt lysande "stjärna" i öster nu på morgontimmarna. Detta är planeten Venus som även brukar kallas morgonstjärnan eller aftonstjärnan, just för att den oftast syns i samband med solnedgång och soluppgång. Bilden visar ett möte mellan månen och Venus som skedde för ett par veckor sedan. Om  lite drygt två veckor till så kommer ett liknande möte att ske, då kommer dessutom planeten Saturnus att synas relativt nära dessa två himlakroppar.

---

Here in northern Sweden you might have seen a bright "star" in the east, early in the morning hours. This is the planet Venus which is also known as the morning star and evening star, because it's usually seen during sunset and sunrise. The picture shows a meeting between the Moon and Venus that occurred a few weeks ago. In about two weeks, a similar meeting will take place, then the planet Saturn will also appear relatively close to these two celestial bodies.


Följ mig
http://www.facebook.com/fotografgoranstrand
http://www.twitter.com/Astrofotografen

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.