Tuesday, August 28, 2012

Stort solutbrott

En bild från igår då solen visade upp en enorm protuberans. Jorden, månen samt avståndet mellan dessa, är skalenligt inlagda för att bättre visa hur stor denna protuberans var.

---

Earth, the moon and the distance between them, is to scale additions to better show how big this protuberance was.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.