Friday, August 31, 2012

Ny utställning

Idag har jag hängt mina bilder på Idrottens Hus i Östersund. Utställningen kommer att pågå under hösten. Jag kan också nämna att arbetet med boken pågår för fullt just nu och det ser ut att bli ett släpp enligt tidsplanen, alltså strax innan jul.

---

A new exhibition of my photos starts today at Idrottens Hus in Östersund. The work on the book is in full swing right now and it looks to be released on schedule, just in time for Christmas.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.