Thursday, July 5, 2012

Den lilla solen

Idag befinner sig jorden vid den punkt som är längsta bort från solen, detta kallas för aphelium. Motsatsen heter perihelium och det inträffar nästa gång den 2 januari 2013. Dessa två punkter passeras alltså varje år i början på januari och juli. Bilden nedan är tagen idag klockan 13:00 och visar alltså solen då den är som längst bort och således som minst från jorden sett.

---

Today, Earth is at the point which is the longest distance from the sun, this is called aphelion. The opposite is called perihelion, and it happens next time on 2 January 2013. These two points are crossed each year, at the beginning of January and July. The photo below was taken today at 13:00 UTC+1 summer time.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.