Wednesday, April 4, 2012

Venus anländer till Plejaderna


Ungefär vart åttonde år ligger Venus väldigt nära stjärnbilden Plejaderna. Igår anlände Venus till sin destination och de två objekten låg som närmast varandra. Jag passade på att fånga mötet tillsammans med ett flygplan som även det anländer till sin destination, nämligen Åre/Östersund flygplats.

I den första bilden kan man se 5 stjärnor till vänster om Venus, de som formar spetsen av en nedåtriktad pil. Dessa ingår i stjärnbilden Oxen. Den ljusstarkaste av dessa stjärnor, Aldebaran (Den övre till vänster) är en röd jättestjärna som är ca 30 gånger så stor som vår sol. Den ligger på ett avstånd av 68 ljusår från oss, med andra ord, alldeles runt hörnet.

Det som är lite kul med den stjärnan är att NASA 1972 skickade upp en rymdsond vid namn Pioneer 10 som nu är på väg mot den stjärnan. Rymdsonden bär den välkända Pioneer-plaketten som visar människans avbild och vår plats i universum, som en slags flaskpost. Resan kommer att ta ca 2 miljoner år, återstår att se om det finns någon mottagare på adressen.


---

Once every eight years, Venus and Pleiades meet up. Last night Venus finally arrived at the Pleiades and they were at their closest. Here are a couple of photos showing this celestial meeting over Åre/Östersund airport.


In the first image, one can see five stars to the left of Venus, which forms the tip of a downward pointing arrow. These are part of the constellation Taurus. The brightest of these stars, Aldebaran (The upper left) is a red giant star that is about 30 times larger than our sun. It lies at a distance of 68 light years from us, in other words, just around the corner.

What's so interesting with the star is that in 1972, NASA sent a spacecraft called Pioneer 10 that is now on its way to that star. The spacecraft carries the famous Pioneer plaque showing the man's image and our place in the universe, as a kind of message in a bottle. The trip will take about 2 million years, remains to be seen whether there is any receiver at the address.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.