Tuesday, April 10, 2012

Slutet på den astronomiska natten

Nu på torsdag, den 12 april, är det sista natten då vi har så kallad astronomisk natt här i Östersund, den varar då i ca 40 minuter. Den astronomiska natten definieras av att solen är mer än 18 grader under horisonten. Natten återkommer sedan i höst, närmare bestämt den 31 augusti, då med en längd på ca 60 minuter. De flesta människor ser fram emot de ljusa sommarnätterna och att dagarna blir allt längre, men för oss astrofotografer och amatörastronomer är detta en tid med dubbla känslor. Skönt med ljusa kvällar men samtidigt en stor saknad efter vår vackra stjärnhimmel. Som tur är kan vi fortsätta njuta av planeterna och månen och framför allt solen som nu är väldigt aktiv. Det skall bli en spännande sommar att följa solens aktivitet.

Påsken firade jag uppe i de jämtländska fjällen och natten mot annandag påsk begav jag mig upp på ett av fjällen i närheten för att fånga de sista bilderna av stjärnhimlen innan det blir för ljust. Bilderna är tagna ca 23:00, ca 1 timma innan den astronomiska natten inträffar och man ser tydligt hur solens sken ligger kvar i norr, trots att den gick ner 3 timmar tidigare. Som pricken över i:et fick jag också se ett litet norrsken, förmodligen från ett solutbrott som inträffade den 7 april, återstår att se om det var det sista norrskenet jag får se innan mörkret kommer tillbaka i höst.

---

This Thursday, April 12, is the last night when we have so-called astronomical night here in Östersund. The astronomical night is defined by the Sun is more than 18 degrees below the horizon. Most people look forward to the bright summer nights and the days getting longer, but for us astrophotographers and amateur astronomers, this is a time of double feelings. Nice with bright nights but also a great loss for our beautiful starry sky. Luckily, we can continue to enjoy the planets and the moon, and above all the sun that is now very active. It should be an exciting summer to follow the solar activity.

This Easter I was in the mountains in the northern parts of Jämtland. On the 8th of April ay I went up on one of the mountains nearby to capture the last images of the sky before it gets too bright. The photos were taken about 23:00, about 1 hour before the astronomical night occurred and you can still see the sunlight in the north, even though the Sun went down three hours earlier. I also got to see a small aurora, probably from a solar eruption that occurred on April 7, remains to be seen if that was the last aurora I'll see before the darkness returns this fall.


Panoramavy från söder till norr
Ett litet norrsken långt borta i horisonten


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.