Tuesday, March 6, 2012

En bild av dagens sol

En bild av dagens sol, fotograferad kl 15:35, som visar solfläckarna 1428, 1429 och 1430. Solfläck nummer 1429 (Den stora fläcken uppe till vänster) har nyligen haft ett par kraftiga utbrott som förhoppningsvis kommer att generera norrsken de närmaste dagarna. Solskivan innehåller också ett stort filament ute till höger i bild och flera kraftiga protuberanser utmed solskivans kant. Med andra ord en händlserik dag på solen.

---

Sunspots 1428, 1429 and 1430 photographed on 2012-03-06 at 14:35 UT from Frösön, Sweden. The big sunspots sure was a beauty to watch through my solar telescope. Several big prominences was also clearly visible. Sunspot 1429 (Top left) has hurled two CMEs into space since it emerged over the weekend. Hopefully this will result in auroras the next few days.


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.