Monday, January 9, 2012

Utställning av mina astrobilder

Det är nu klart att jag kommer att ställa ut mina bilder under Vinterfestivalen här i Östersund. Utställningen pågår under hela festivalveckan och kommer att kunna beskådas i Rådhussalen i Rådhuset från den 27 januari till den 5 februari. Mer information om öppettider finns att läsa på Vinterfestivalens hemsida.

---

I will have an exhibit during the winterfestival here in Östersund, Sweden. The exhibit is open from the 27th of January to the 5th och February.

Läs mer / read more

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.