Friday, November 11, 2011

Solens fläckar 11/11/11

För att fira dagen 11/11/11 tyckte jag det passade att visa solen fläckar genom dimman, fångad mellan tre saker som bildar 1 1 1, treenigheten i ettor idag. Bilden är tagen genom dimma, så inga filter har använts.

---

Today there was very foggy outside, to my luck. The Sun showed up it's sunspots very nice and to celebrate the 11 11 11 date, I captured them in the trinity of two flag posts and a tower.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.