Sunday, October 16, 2011

Månen och Jupiter

De senaste dagarna har det varit väldigt fina kvällar då Månen och Jupiter stått varandra väldigt nära. Kvällen den 13 oktober var en klar och fin kväll och Månen och Jupiter syntes som ett vackert par på himlen. Man kan kanske föreställa sig hur stor Jupiter är genom följande lilla tankeexperiment. Avståndet till Jupiter är ca 1 600 gånger så stort som avståndet till Månen, tänk er då att pricken nere till höger förstoras 1 600 gånger, då skulle Månen helt plötsligt te sig väldigt liten.

Månen och Jupiter

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.