Thursday, October 27, 2011

360 grader norrsken

Här är en bild som visar hur norrskenet natten mot den 25 oktober såg ut över hela himlen. Bilden är en sammansättning av 4 stycken bilder som satts samman för att skapa en mosaik av hur norrskenet såg ut. Alla fyra bilder är tagna inom 25 sekunder.

Stort tack till Peter Rosén på Pixmix som hjälpt mig sätta samman denna bild.

----

From now I will also start writing my blog in English for my international readers.

This is an mosaic image from the 25th of October showing the beautiful aurora in 360 degrees. The image consist of 4 photos taken during a 25 second time span. Thanks to Peter Rosén for helping me stitching the image together.
1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.