Tuesday, August 30, 2011

Räkna fåglar på natten

Under de kommande två fullmånarna, 9-16 september och 8-16 oktober, startar ett nationellt månskådningsprojekt vid Lunds Universitet där syftet är att samla in flyttfågeldata genom att allmänheten bidrar med observationer av fåglar som passerar månskivan. Vem som helst kan vara med och samla in observationer och sedan rapportera in dem via webben.

För oss astrofotografer är det ett gyllene tillfälle att ta fina bilder, men också en möjlighet att få sällskap av vänner som är fågelskådare och kanske inte normalt följer med oss ut på kvällarna.

Läs mer på projektets hemsida.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.