Tuesday, January 4, 2011

Förmörkelsen inställd pga moln

Närmare solen än så här kom jag inte idag. Strax ovanför solen fanns
en lite lucka med blå himmel, men molnen vägrade skingra sig under
förmörkelsen.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.