Saturday, September 4, 2010

NGC 6992Här är en bild på NGC 6992 som ligger i Svanens stjärnbild. Detta är mitt första försök med att fotografera i LRGB, dvs. att jag exponerar objektet med en monokrom kamera genom 4 filter för att sedan lägga ihop dessa och få en färgbild. Detta ger en mer detaljerad bild än en bild tagen med en färgkamera.

Nebulosan är rester av en supernova som exploderade någon gång för mellan 5000-8000 år sedan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.